Szanowni Państwo, serdecznie witamy w domkach letniskowych „CZARNY KOT”. Mamy nadzieje że za pomocą poniższego regulaminu uda nam się zapewnić Państwu pełne zadowolenie i jednocześnie sprawną organizację.

 1. Goście przebywający w domkach nad Soliną Czarny Kot proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 w dniu wyjazdu (w miarę możliwości domek udostępniamy we wcześniejszych godzinach, późniejszy przyjazd prosimy zgłaszać telefonicznie).
 3. Rezerwację należy potwierdzić wpłatą zadatku w wysokości 1/3 całego pobytu,  w terminie do 2 dni. W przypadku braku ww. wpłaty rezerwacja zostanie automatycznie anulowana. Pozostałą część opłaty za pobyt wraz z opłatą klimatyczną należy uiścić w dniu przyjazdu. Konieczność wystawienia faktury VAT prosimy zgłaszać najpóźniej w dniu dokonania
  przez Państwa rezerwacji (dane do faktury oraz treść wymaganą przez zakład pracy prosimy o czytelne wypisanie) .
 4. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 300 zł. jako zabezpieczenie na wypadek ewentualnych szkód. Rozliczenie i zwrot kaucji następuje w dniu wyjazdu po wspólnej kontroli domku. W przypadku ewentualnych szkód oraz braku porozumienia między stronami, wypłata kaucji zostaje wstrzymana do czasu wyceny szkód przez rzeczoznawcę, którego wskaże i opłaci najemca. 
 5. Przekazanie domku i zdanie kluczy odbywa się w obecności właściciela domków lub osób przez niego upoważnionych.
 6. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia domku i urządzeń technicznych powstałych z jego winy.
 7. Wszelkie usterki prosimy zgłaszać na bieżąco osobiście lub w razie nieobecności właścicieli na terenie domków letniskowych pod numer telefonu: 509-797-777 
 8. Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczamy na bieżąco.
 9. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób w domku (bez zgody i wiedzy właściciela) właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty. 
 10. W domkach obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA PAPIEROSÓW, prosimy korzystać z popielniczek znajdujących się na tarasach. 
 11. Zabrania się samodzielnych napraw, modernizacji sprzętu będącego na wyposażeniu domków.
 12. Przebywanie osób „trzecich” w domkach po 22.00 zabronione.
 13. Nie odpowiadamy za pozostawione przedmioty wartościowe w domkach (prosimy zwracać uwagę na zamykanie okien oraz drzwi na klucz przy opuszczaniu domków).
 14. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 7.00 Korzystający z usług ośrodka nie mogą zakłócać wypoczynku innych wczasowiczów oraz mieszkańców sąsiednich zabudowań.
 15. W przypadku powtarzającego się zakłócania porządku na terenie ośrodka, właściciele mają prawo zażądać jego opuszczenia, bez zwrotu poniesionych kosztów za wynajem domków.
 16. Pobyt w domkach zwierząt jest możliwy za zgodą właściciela.
 17. Do Państwa dyspozycji, na terenie ośrodka znajdują się masywne huśtawki/bujanki z bali. Jednak przebywanie dzieci w tych miejscach może odbywać się wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów.
  Rodzice i opiekuni ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pociech.  Za szkody powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z huśtawek odpowiadają korzystający a w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie i rodzice. 
 18. Właściciel nie odpowiada za niedogodności wynikające z przyczyn niezależnych takich jak brak prądu, wody, internetu, telewizji lub pogody.
 19. W dniu wyjazdu prosimy o pozostawienie domku w należytym porządku(prosimy o nie pozostawianie jedzenia w lodówce i brudnych naczyń). W przeciwnym razie będzie naliczana dodatkowa opłata w wysokości 50 zł.
 20. Za zgubienie kluczy pobierana jest opłata w wysokości – 60 zł.
 21. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie domków, nie z winy Właścicieli domków nad Soliną Czarny Kot, NIE uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. W przypadku całkowitej rezygnacji z pobytu, kwota wpłaconego zadatku nie podlega zwrotowi.
 22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych. 
 23. Ewentualne spory powstałe na tle stosowania warunków niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku takiego porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane będą przez właściwy sąd najbliżej siedziby obiektu Domki nad Soliną Czarny Kot.
  WPŁATA ZADATKU OZNACZA ZAPOZNANIE SIĘ I AKCEPTACJĘ PRZEZ PAŃSTWA REGULAMINU.

Dobry nocleg w Bieszczadach? – zapraszam

Cześć jestem Ewa – zapraszam do moich domków.😀 Moi Goście cyklicznie do nas wracają przywożąc ze sobą kolejnych znajomych i rodzinę.

Nasze domki 🐈‍⬛ to więcej niż miejsce noclegowe – to gwarancja niezapomnianych wspomnień i relaksu w sercu Bieszczad.

Wybierając nasze domki 🐈‍⬛ nad Soliną, macie szansę na pełen relaks, przygodę oraz odnowienie zarówno ciała, jak i umysłu w jednym z najpiękniejszych zakątków Polski. 

Może i Ty dołączysz do grona stałych bywalców?